GIẢM 25% GHI DANH TRONG THÁNG 7


LUYÊN THI TESTAS TRÊN 100 ĐIỂM

Là trung tâm tiên phong đầu tiên trong việc giảng dạy luyện thi TestAS tại TP.HCM. Chúng tôi có các tài liệu được biên soạn riêng độc quyền. Đặc biệt khóa học được giảng dạy bởi Thầy Long, một chuyên gia đào tạo TestAS tốt nghiệp loại ưu về khoa học công nghệ tại Đức.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp khóa học 1 thầy 1 trò và thời gian theo sự thống nhất của 2 bên.

GHI DANH NGAY TRONG THÁNG 7 ĐỂ ĐƯỢC VOUCHER GIẢM GIÁ 25% TRÊN GIÁ NIÊM YẾT BÊN DƯỚI.

KHÓA LUYỆN THI TESTAS TestAS Thứ 2-4-6 13h30 – 15h Truyền thống, Online 24 tiết/4 tuần 4.800.000 B1.1
Thứ 3-5-7 13h30 – 15h Truyền thống, Online 24 tiết/4 tuần 4.800.000 B1.1
Thứ 7, CN 13h – 15h15 Truyền thống, Online 24 tiết/4 tuần 5.400.000 B1.1
Thống nhất Thống nhất Truyền thống, Online 24 tiết/4 tuần 5.400.000 B1.1

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *