NÂNG CẤP WEBSITE TRUNG TÂM LONGDICT


Nhằm giúp học viên có kênh tương tác trực quan hơn chúng tôi nâng cấp hệ thống website Trung Tâm LongDict lên phiên bản với công nghệ hoàn toàn mới giúp học viên, bạn đọc tương tác (comment) nhanh chóng ngay trên website của chúng tôi.

Địa chỉ website tại: http://www.longdict.com/vn/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *