Daily Archives: 14/07/2017


Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi TestAS nói riêng cũng như bất kỳ một kỳ thi ngôn ngữ nào nói chung, cách bạn cần tiếp cận là hiểu dạng đề bài và thoát ra khỏi khung cảnh ngôn ngữ. Vì các kỳ thi này không phải là kỳ thi […]

TÀI LIỆU ĐỀ THI TIẾNG ĐỨC


Năm nay có gần 3.900 thí sinh tham dự kỳ khảo sát để vào lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 1 chọi 7. Có tổng 525 suất Bài kiểm tra gồm trắc nghiệm và tự luận. Nội dung khảo sát năng lực tiếng Anh, tư duy, khoa học… […]

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI LỚP 6 TRƯỜNG ...