TÀI LIỆU DOWNLOAD


Năm nay có gần 3.900 thí sinh tham dự kỳ khảo sát để vào lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 1 chọi 7. Có tổng 525 suất Bài kiểm tra gồm trắc nghiệm và tự luận. Nội dung khảo sát năng lực tiếng Anh, tư duy, khoa học… […]

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI LỚP 6 TRƯỜNG ...