KHÓA TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1, A2, B1, B2


Tham khảo khóa học trình độ A1, A2, B1 của chúng tôi tại: LỊCH KHAI GIẢNG 2017

Ngoài ra chúng tôi là Trung tâm Tiếng đức duy nhất tại TP.HCM cung cấp khóa học luyện thi C1, một chứng chỉ cao cấp chứng nhận trình độ tiếng Đức đủ khả năng trong công việc chuyên môn cũng như theo học Đại học tại Đức.